LaVanguardia – RMB – La consultora Stratesys vol arribar als 100 MEUR de facturació en dos anys